Translakiin saatava uudistus!

Kommunistinen nuorisoliitto iloitsee viimeaikaisista saavutuksista sekä Suomessa että ulkomailla. Yhdysvaltain korkein oikeus vahvisti vastikään avioliiton kuuluvan myös samansukupuolisille pareille, heijastaen sitä samaa voittoa jonka joukkojen kampanjointi sai kansalaisaloitteen avulla myös Suomessa – molemmissa tapauksissa päätös seurasi sinnikästä kampanjointia ja aktiivisuutta.

Tasa-arvon projekti ei kuitenkaan tähän vielä pääty. Sillä aikaa kun iloitsemme tästä erävoitosta avioliittolainsäädännön saralla, jatkamme taistelua muista meille kuuluvista oikeuksista. Sillä välin kun julkisivu täyttyy suuryhtiöiden ja vallan instituuttien tempauksista tasa-arvon puolesta ja sen kunniaksi, suljettujen ovien takana sorto jatkuu. 

Yksi näkyvimmistä ongelmista nykyisen translain suhteen on se että prosessiin osallistuvalta ihmiseltä edellytetään lisääntymiskyvyttömyyttä – tämä kuuluu osana laajempaan portinvartijapolitiikkaan joka edellyttää sorretulta ryhmältä tiettyjä, kohtuuttomia myönnytyksiä ennen kuin laillista apua voidaan antaa. Transsukupuoliselta saatetaan kysyä esimerkiksi miksi hänellä on pitkät hiukset jos hän kokee olevansa mies. Sen lisäksi että ulkoinen olemus otetaan tarkasteluun, prosessiin pyrkivältä kuulustellaan myös seksuaalisia fantasioita. Näin näppärästi sukupuolikokemukseen liitetään erottamattomasti seksuaalinen suuntautuminen ja mieltymys. Tällainen taantumuksellinen sukupuolikäsitys on omiaan palvelemaan sortoa, ei seksuaalisesti ja sukupuolisesti moninaista kansaa, eikä se kuulu oikeudenmukaisen valtion lakeihin tai käytäntöihin.

Alexander Stubb ja kokoomus, jotka ovat esiintyneet liberaalipolitiikan edustajina, jättivät transasian käsittelemättä vaikka siihen tarjoutui tilaisuus edellisellä hallituskaudella. Tämä tuskin on täysin erillään siitä että taloudellinen tilanne on kiristynyt, ja että hallituksessa istuivat kristillisdemokraatit. Sittemmin kokoomus on liittoutunut perussuomalaisten kanssa, joilla todennäköisesti on aivan samanlaisia antipatioita transsukupuolisia ja heidän oikeuksiaan kohtaan. Hallitus tästä koostumuksestaan huolimatta mukailee vanhoja vallankumouksellisia porvareita ohjelmassaan julistaessaan miehen ja naisen olevan tasa-arvoisia. Väitteeseenhän kätkeytyykin, vaikkakin huonosti, tämä ajatus siitä että on vain miehiä ja naisia, ja että vallitseva tilanne on oikeudenmukainen. Toisin kuin vallankumoukselliset porvarit, hallitus julistaa tasa-arvoa vain oikeuttaakseen toimimattomuutensa, puolustaakseen taantumuksellisen perhemallin ja sen työnjaon jatkuvuutta. Taistelu tasa-arvosta on näin ollen taistelua myös hallitusta ja laajempaa taantumuksellista porvarillisuutta vastaan.

Tälläkin rintamalla voitto tulee taistelun kautta. Aktiivisella kansalaistoiminnalla ja järjestäytymisellä, kampanjoinnilla ja agitaatiolla voimme odottaa, että hallitus tulee taipumaan vaatimuksiimme oikeudenmukaisesta lainsäädännöstä transsukupuolisten kohdalla. Näin me voimme saavuttaa kauan ja kipeästi kaivatun translain uudistuksen.

Allekirjoita myös Amnestyn vetoomus translain uudistamiseksi:

 https://www.amnesty.fi/vetoomukset/uusi-translaki-nyt/