Luokkavallan murskaamisen ja paremman tulevaisuuden puolesta!

Kommunistisen nuorisoliiton tuore puheenjohtaja Minna Mentula piti tervehdyspuheenvuoron Suomen Kommunistiseen puolueen edustajakokouksessa Turussa 04.06.2016. Tässä puhe kokonaisuudessaan. Puhe löytyy myös taltiotuna jutun alla ja Kommunistisen nuorisoliiton youtube-kanavalla.

 

Poliittinen tilanne Suomessa ja laajemminkin maailmalla on mielenkiintoinen: Toisaalta omistava luokka tuntuu olevan pahemmin niskan päällä kuin vuosikymmeniin. Valtamedia toistaa oikeistoideoltä heidän, ja varsinkin heitä köyhempien etuja on karsittava jonkin niin sanotun yhteisen hyvän vuoksi. Toisaalta myös Suomessa, puhumattakaan ogiaa kun yhdestä suusta, vallassa on porvareiden etua röyhkeän suorasti ajava hallitus ja moni työväenluokkainenkin tuntuu olevan sitä mieltä, etmuusta Euroopasta, on ollut poikkeuksellisen laajaa protestointia hallituspolitiikkaa vastaan, ja ammattiliitotkin ovat aktivoituneet, vaikka välillä ne tuntuvatkin perääntyvän aivan suotta.

Mitä meidän kommunistien on tässä tilanteessa tehtävä? Siinä missä on tärkeää olla mukana protesteissa niiden omilla ehdoilla, on meidän myös näytettävä tietä eteenpäin. On puolustettava sitä, mikä hyvinvointivaltiossa on ollut hyvää. Mutta samalla on tehtävä selväksi, että hyvinvointivaltio ei voi edes kovin lyhyellä tähtäimellä olla tavoiteltava ja kestävä ratkaisu. Se ei ole päämäärämme. Ei ole löydettävissä yhteistä hyvää, ennen kun luokkarakenne on sosialismin kautta tuhottu. Ei ole myöskään löydettävissä ratkaisua, joka mahdollistaisi sekä kapitalismin ja talouskasvun jatkumisen että ihmislajin selviämisen ekokatastrofilta.

Onneksi sellaista ei tarvitsekaan löytää. On olemassa toinen tie. Meidän on toimittava oppaina tällä tiellä, vaikka se ei aina ole selvä meillekään. Vaikka kommunismilla on yhä vahva leima suomalaisten enemmistön mielissä, meidän ei pidä hävetä, että olemme tämän tien valinneet. Päinvastoin on näytettävä, että olemme valmiit radikaaleihinkin tekoihin päämäärämme puolesta. Näytettävä, että pidämme omia tavoitteitamme suuremmassa arvossa kuin porvarillisen yhteiskunnan arvoja ja lakeja.

Ehkä joku nyt ajattelee, että olemalla liian radikaaleja karkotamme ne vähätkin kannattajat, mitä kommunismilla on. Itse en usko tähän. Uskon, että nyt on kysyntää toisenlaiselle näkökannalle ja uhkarohkeillekin teoille, jotka haastavat valtavirran toivottoman apatian. Meillä on oltava näkemyksiä siitä, mitä juuri nyt pitäisi tehdä vallankumouksen hyväksi ja mihin olemme matkalla. On tiedettävä määränpää ja välitavoitteet ja tiedettävä, mitä tekisimme, jos meillä olisi valta päättää; tiedettävä, miten vastaisimme klassiseen kysymykseen siitä, mitä tekisimme diktaattoreina. Osaammeko vastata? Miksi me tätä teemme, mihin me pyrimme?

Käytännössä tämä tarkoittaa oman kommunistisen linjamme, niin lyhyen kuin pitkänkin tähtäimen tavoiteteiden selkeyttämistä ja niiden esiintuomista kaikilla areenoilla. Puhujalavoja on käytettävä oman tavoitteemme esiin tuomiseen, ei sanottava sitä, mitä uskomme kuulijoiden haluavan kuulla, tai olevan tottuneen kuulemaan. Tietenkään emme saa eristäytyä omaan kuplaamme: olemme osa työväenluokkaa, ja meidän on puhuttava työväenluokan kieltä ja kuunneltava sen tarpeita tässä hetkessä. Vaikka meillä on paljon opittavaa tovereilta kautta historian, emme saa upota menneiden vuosisatojen jargoniin, tapoihin ja tavoitteisiin. Katse on pidettävä nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Puheiden lisäksi on toimittava, alettava rakentaa sellaista maailmaa, jossa haluaisimme elää ja jota olemme valmiit puolustamaan.

Fasismin nostaessa rumaa päätään ja ympäristötuhon käydessä yhä totaalisemmaksi, meillä ei ole aikaa hukattavaksi. Jopa lyhyen tähtäimen tavoitteidemme, vaikka niiden täytyy olla realistisia, on niiden oltava kunnianhimoisia ja aina kohti vallankumousta suuntaavia. Puolue, kuten nuorisoliittokaan ei saa laahata liikkeen jäljessä vaan sen on kyettävä uudistumaan ja näytettävä tietä; oltava askeleen edellä yhteisellä tiellä kohti luokkavallan murskaamista ja parempaa tulevaisuutta!

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.