.Kom-lehti uudistuu – kohti uusia haasteita

Kommunistisen nuorisoliiton lehtityöryhmä järjesti ensimmäisen tapaamisena Helsingin toimistolla liittyen .Kom-lehden toimituksen uudistamiseen. Liiton aktiivit ottivat aiemmin kantaa liittokokouksessa lehden uudistamisen tärkeyden puolesta.

Tulevaisuudessa lehden nettiversion julkaisuväliä pyritään lyhentämään nykyisestä. Samalla nettiversiota lehden julkaisussa painotetaan nykyistä enemmän ja aluksi paperista versiota tehdään kerran vuodessa, seuraava tulevana syksynä. Paperilehden levittämistä pyritään parantamaan ja organisoimaan nykyistä paremmin lehtityöryhmän kautta.

Nettiversion ilmettä pyritään uudistamaan nykyisestä ja tekemään niistä entistä helpommin päivitettävät. Lisäksi tiedotusta uudistetaan luomalla lehdelle omia sosiaalisen median kanavia, ja näin eriyttämään lehden toimintaa liiton muusta toiminnasta tekemällä siitä entistä itsenäisempi.

Lehtityöryhmän jäseniksi kiinnostuneita oli paikalla ympäri Suomea eri osastoista. Tämä nähtiin myös tärkeänä, jotta lehden valtakunnallisuus saadaan parhaiten toteutettua. Lehden päätoimittajana jatkaa oululainen Tuukka Koirikivi ja toimitussihteeriksi lehtityöryhmä valitsi turkulaisen aktiivin Miska Keskisen.

Pienen hiljaiselon jälkeen liiton aktiivit olivat innostuneita uusista ideoista lehden suhteen. Alustavasti mietittiin mm. koulutuksia juttujen tekoon ja ideapankkia aktiivien käyttöön, joilla lehdenteon kynnystä pyritään madaltamaan ja tekemään siitä entistä enemmän liiton ydintoimintaa.

pistekomcolor

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.