Radikaalivasemmisto nousuun yhteisrintamapolitiikalla

Kommunistinen nuorisoliitto järjesti yhdessä Marxilaisen työväenliiton kanssa keskustelutilaisuuden otsikolla “Mitä radikaalivasemmiston on tehtävä?”. Keskustelu oli osa Helsingissä järjestettyä sosiaalifoorumi -tapahtumaa.

Tilaisuudessa alustuspuheenvuoron käyttivät Kommunistisen nuorisoliiton turkulainen aktiivi Miska Keskinen ja Marxilaisen työväenliiton helsinkiläisaktiivi Henri Häkkinen.

Keskinen kiinnitti alustuksessaan huomionsa ihmiskunnan ja sitä kautta työväenliikkeen historiaan. Keskisen mukaan historia ja yhteiskunta on aina edistynyt ristiriitojen ja niistä johtaneiden vallankumousten kautta. Tähänastiset vallankumoukset ovat kuitenkin olleet porvarillisia vallankumouksia, koska vasta työväenliikkeen teorian synnyttyä 1800-luvun loppupuolella työväestö on ymmärtänyt luokka-asemansa ja sen tuottamat ristiriidat.

Häkkinen keskittyi alustuksessaan pohtimaan vasemmiston kannatuksen heikkenemistä viime vuosikymmeninä. Suurimman ongelman hän näki maltillisen vasemmiston toiminnan vuoden 2007 alkaneen laman suhteen. Esimerkiksi Kreikassa Syriza alistui lopulta Troikan kuripolitiikkaan ja Suomessa eduskuntavasemmisto oli edellisessä hallituksessa hyväksymässä leikkauspolitiikkaa porvaripuolueiden rinnalla. Häkkisen mukaan koko näennäinen keskustelu elvytys- ja leikkauspolitiikan välillä on turhaa tilanteessa, jossa kapitalistinen talous on syvimmässä kriisissään ja jossa olisi syytä miettiä aitoja ratkaisuja toisenlaisen talousjärjestelmän luomiseksi.

Keskustelussa esiin nousi yhteistyön merkitys nykyisessä poliittisessa tilanteessa. Porvaripuolueet ja EU-myönteinen politiikka on ottanut liiaksi jalansijaa Suomessa ja tätä vastaan tulisi kamppailla. Tärkeimpänä tavoitteena nähtiin tulevaisuudessa vasemmiston keskinäinen yhteistyö. Tätä voitaisiin parantaa esimerkiksi minimiohjelman kautta ja luoda siten työväenliikkeen, puolueiden ja ay-järjestöjen yhteisrintamaa.

20160416_174153

Keskustelu käynnissä

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.