Materiaalit

Kommunistisen nuorisoliiton ohjelma

Kommunistinen nuorisoliitto hyväksyi vuonna 2016 uuden ohjelman, joka selittää tarkoitusta ja päämääräämme, ja suhdetta erilaisiin ongelmakohtiin yhteiskunnassa, kuten rasismiin ja fasismiin, seksuaali- ja sukupuolikysymyksiin, ympäristöön ja luontoon ja uskonnon ja omantunnon vapauteen.

“Kommunismissa ei ole luokkajakoa eikä valtiovaltaa. Se ei tarkoita järjestyksen tai yhteiskunnan puuttumista, vaan vapautta kaikista sorron ja alistuksen eri muodoista. Kommunismi on ihmisen vapautta kehittää ja toteuttaa itseään.”

Marxisti-leninistin perusvihko

Marxisti-leninistin perusvihkossa esitellään tiiviissä muodossa marxismi-leninismin ja kommunismin ydinasiat: materialistinen dialektiikka, materialistinen historiankäsitys, lisäarvoteoria, imperialismiteoria ja puolueteoria.

Luontopamfletti

Luontopamfletissa käsitellään ekologista kriisiä ja sen suhdetta kapitalismiin. Lisäksi pohditaan,  millaisia vaihtoehtoja luontoa tuhoavalle kapitalismille on olemassa.

Suomen poliittinen järjestelmä

Suomen poliittinen järjestelmä -vihkonen luo yleiskatsauksen poliittiseen järjestelmäämme.

KomNL:n grafiikkapaketti

KomNL:n grafiikkapaketti sisältää järjestön logon, väripaletin ja muuta grafiikkaa. Sen avulla saa kätevästi luotua KomNL:n graafisen ilmeen mukaisia esitteitä, bannereita, badgeja ja muuta.

Leave a Reply

eleven + thirteen =