Luovan työn tekijöiden oikeudet turvattava

Niin sanottu immateriaalinen tuotanto tai luova työ on muodostunut tärkeäksi tuotantotekijäksi muun muassa koulutustason nousun ja teknologian kehittymisen myötä. Digitaalisen kulttuurin ja tietoverkkojen alueella tuotantovoimien kasvulla ei ole samoja rajoja kuin perinteisessä, luonnonvaroja hyödyntävässä tuotannossa. Siksi luovan työn tuotantovoimien potentiaali ei mahdu vallitsevan kapitalistisen tuotantojärjestelmän raameihin, ja tuotantovoimia yritetään keinotekoisesti pakottaa niihin mahdollisimman suuren taloudellisen voiton saavuttamiseksi. Tekijänoikeuskamppailu on taistelua siitä, miten luovilla, tietovoittoisilla aloilla syntyvä tuotto jatkossa jaetaan: meneekö se monopolisoituvan mediapääoman vai luovan työn tekijöiden hyväksi.

Elinkeinoelämä hyökkää tällä hetkellä rajusti luovan työn tekijöiden etuja vastaan. Se pakottaa sisällön tuotannossa avustavia allekirjoittamaan heiltä oikeuksia riistäviä sopimuksia ja ajaa työehtosopimuksiin ehtoja, joilla luovan työn tekijä pakotetaan luovuttamaan sisällön oikeudet automaattisesti työnantajalle. Tekijänoikeuslakiin yritetään vaikuttaa niin, että se hyödyttäisi entistä enemmän suurten mediayhtiöiden omistajia alkuperäisen tekijän sijaan.

Sanoma News työntekijöiden kyykytyksen kärjessä

Sanoma News on esittänyt yhtiön ulkopuolisille freelance-avustajille sopimusta, jolla se pyrkii hankkimaan periaatteessa kaikki hyödynnettävissä olevat oikeudet avustajan tuottamiin juttuihin ja kuviin kertakorvauksella. Näin alkuperäiseltä tekijältä viedään kaikki oikeudet hyödyntää taloudellisesti omaa työtään.Yhtiö pidättää myös oikeudet kaikkeen jatkokäyttöön ja haluaa oikeudet muokata ja muuttaa sisältöjä mieleisekseen ja myydä ne eteenpäin. Tekijä ei voi valvoa, missä ja kuka hänen työtään käyttää ja millä hinnalla.

Sanoma News myös vaatii, että palkkio maksetaan vain julkaistuista jutuista kun aiemmin maksettiin tehdystä jutusta. Näin ollen avustaja voi joutua tekemään valtavan määrän palkatonta työtä, jos juttua ei jostain syystä julkaista. Mikäli Sanoma Newsin sopimusehdot hyväksytään, on odotettavissa, että niistä tulee alan yleinen käytäntö ja muut mediatalot seuraavat perässä.

Sanoma Newsin avustajille esittämän pakkoluovutussopimuksen ehtoja ajetaan osaksi koko alan työehtosopimuksia: Mediakonsernit ajavat Elinkeinoelämän keskusliiton kautta luovan työn alojen työehtosopimuksiin niin sanottua työnantajalauseketta, jolla työsuhteessa olevilta sisällön tuottajilta, toimittajilta ja kuvaajilta vaaditaan työssä tuotetun aineiston oikeudet automaattisesti työnantajalle.

Kommunistinen nuorisoliitto ry (KomNL) vastustaa luovan työn tekijöiden oikeuksien karsimista. KomNL kannustaa työntekijöitä olemaan allekirjoittamatta Sanoma Newsin esityksen kaltaisia, työntekijän oikeuksia ja sananvapautta polkevia sopimuksia. Median on toimittava työntekijöitään kunnioittaen ja sananvapautta vaalien, ei elinkeinoelämän vaatimusten mukaan voittoja kasvattaen.

Turussa 16.5.2009