Kumous-lehti alkaa tästä

Kaikki virtaa, on joku filosofi todennut, ja niin virtaa poliittinen elämämme. Ero vain muutaman vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen on huomattava, mikäli vanhempaa ikäpolvea on uskominen. Esimerkiksi työpaikan, josta on saanut ihan oikeaa palkkaa, on saanut marssimalla niin sanotun työnantajan pakeille, ja vielä ilman sen ihmeellisempiä korkeakoulututkintoja tai vuosien työkokemusta. Neuvostoliitto ja kommunismi olivat paljon lähempänä elettyä elämää ja tietoisuutta eletystä elämästä. Historia oli läsnä. Kommunismin uhka on ollut huomattavasti todellisempi kuin nykyään, kun esimerkiksi oikeistolaistunutta sosialidemokraattien puoluetta epäillään kommunistiseksi, samoin kuin vasemmistoliittoa, puhumattakaan joistakin jostain löyhistä yhteenliittymistä kuten Rasmuksen Facebook-ryhmästä. Syytöksiä kommunismista lauotaan sekä edistyksellisempiä että taantumuksellisempia puolueita vastaan, ja aivan kuten Marxin aikana, nämä syytökset harvemmin osuvat. Kommunistit ovat tänä päivänä joko piilossa tai täysin kuviteltuja – vai ajaako näkyvistä puolueista esimerkiksi SDP tai vasemmistoliitto työväenvaltaa, yksityisomistuksen lopettamista, valtion kuolettamista ja luokkajaon kadottamista? Nämä puolueet pyrkivät tekemän kapitalismista paremman, vähemmän sortavan ja vähemmän riistävän, jos eivät kaikille niin ainakin omalle kansalle, mutta he eivät pyri sitä lopettamaan. Ne pyrkivät pelastamaan kapitalismin kapitalismilta itseltään.

Meiltä on kadonnut vaihtoehto kapitalismille, ja senkin puitteissa meitä pyritään pitämään kullatun uusliberalismin keskitien rajoissa, ettemme järkyttäisi järjestystä vasemmalta tai oikealta. Meiltä pyritään viemään mahdollisuuskin ajatella, että me pystymme rakentamaan jotain aivan uutta; että me pystymme rakentamaan yhteiskuntajärjestyksen, jossa valta ei ole yksittäisillä omistajilla tai pääomalla; että demokraattinen ohjaus on parempi vaihtoehto kuin ilmastokatastrofi; että parempi maailma on mahdollinen. Paljon muita vaihtoehtoja tietysti liikkuu tälläkin hetkellä keskuudessamme, aina utopistisista kryptovaluuttafantasioista primitivistisiin katastrofeihin, joissa vain kyvykkäät ja terveet selviytyisivät, puhumattakaan paluusta jonkinlaiseen kuviteltuun monokulttuuriseen heimojen eristäytyneisyyden tilanteeseen, paluusta johonkin kuviteltuun aikaan, jolloin jokainen tietyn kansan luokka nautti yhteiskunnallisista eduista yhtä lailla. On kommunistien tehtävä puuttua sekä niihin vaihtoehtoihin, että tähän valtavirtaukseen, joka kaikista neutraaliuden, ”luonnollisuuden” ja välttämättömyyden illuusioista huolimatta on seurausta pääoman ja sen kanssa yhtenevien intressien väliintuloista, seurausta yhteiskunnallisen historian jatkuvasta tapahtumisesta.

Tämä lehti, kaikella vaatimattomuudella, on pyrkimys muuttaa historian kulkua. Me etenemme kohti kasvavaa eriarvoisuutta, vallan ja vaurauden jatkuvaa keskittymistä ja planeetan elinkelvottomuutta ihmislajille, mutta näin ei ole pakko olla. Mikäli työväenluokka löytää itsensä ja voimansa, me pystymme kumoamaan kaiken sen, mikä nyt meitä uhkaa. Mikäli me löydämme itsemme ja voimamme, me pystymme tuhoamaan tämän näennäisesti ikuisen nykyhetken, joka ei lupaa meille mitään ja vie meiltä kaiken, ja rakentamaan sen tilalle jotain uutta. Tämä lehti pyrkii kumoamaan ne puheet, ne valheet ja ne intressit, jotka pitävät nyt työväenluokkaa epätietoisena ja epävarmana, heikkona ja arkana. Me pyrimme kertomaan todellisuudesta ilman porvarillista ideologiaa, joka yhtäällä tuputtaa meille valheellisia näkemyksiä todellisuudesta, yrittää tehdä oikean väärästä, ja toisaalla vaikenee siitä, mikä on mahdollista, mikä on hyvää ja todellista. Me olemme niiden kanssa, jotka nyt ovat kyykyssä mutta ovat sieltä nouseva, ja niitä vastaan, jotka nyt johtavat meitä pääoman etujen nimessä tuhoon, joiden valta on kaatuva työväenluokan vallan tieltä.

Kommunistisen nuorisoliiton edellinen lehti, PisteKom, nauttii tästä eteenpäin eläkepäivistään. Se on palvellut meitä viime vuosikymmeneltä, mutta kuten kapitalismin, sen aika on tullut. Kiitän kaikkia, jotka ovat tehneet työtä edellisen lehden eteen ja omalta osaltaan tehneet mahdolliseksi tämän lehden toteutumisen. Ilman menneisyyttä ei tulevaisuutta; ilman PisteKomia ei Kumousta. Tämä julkaisu tulee jatkossa tuomaan esille päivittäisiä artikkeleita, mielipidekirjoituksia, haastatteluita, kommentteja ja arvosteluita, ja toivon mukaan paljon muutakin. Ensi kuun lopussa on odotettavissa menneen kuun valittuja paloja kokoava kuukausinumero, johon tulee myös sitä varten tuotettuja juttuja.

Yksi kantavista periaatteista Kumous-lehden perustamisessa on ollut se, että yhteisessä työssä kasvavat sekä luokka että julkaisun kanssa kaikenlaista työtä tekevät, että julkaisu itse on vain keino tavoitteiden saavuttamiselle ja voimien kartuttamiselle. Toivonkin omalta osaltani, että saamme lähitulevaisuudessa enemmän tekijöitä, että uurastuksemme innostaa ja inspiroi tovereita siinä määrin, että he lähtevät mukaan työhömme. Me tarvitsemme kuvittajia, piirtäjiä, kirjoittajia, tuottajia ja tiedonlähteitä – sanalla sanoen kaikkia, jotka tähän työhön ovat mukaan lähteäkseen. Ota siis rohkeasti yhteyttä toimitukseen, jos uskot, että voit auttaa meitä.

Kirjoittaja on Kumous-lehden päätoimittaja.