KomNL haastaa vasemmiston yhteisille marsseille

Finanssikapitalismi on johtanut maailmantalouden historian kenties syvimpään kriisiin, joka heikentää hyvinvointia myös Suomessa. Erityisesti se syöksee maailman köyhimmät ihmiset äärimmäiseen ahdinkoon. Tuotantovoimia tuhotaan, työpaikkoja lakkautetaan ja köyhyyttä kasvatetaan samalla kun kriisin syypäät palkitaan ruhtinaallisin elvytyspaketein. Suuryritysten ja porvarillisten puolueiden ajama politiikka on selvästi tullut tiensä päähän. Kansainvälisen työväenliikkeen on nyt kyettävä tarjoamaan vaihtoehto, joka asettaa ihmisen tarpeet markkinoiden edelle sekä luo hyvinvoinnin taloudelliset edellytykset niissä rajoissa ja ehdoilla, jotka maailmanlaajuinen ympäristökriisi asettaa. Työväenliikkeen on suuntauduttava olemassa olevan järjestelmän ylittämiseen.

Kommunistinen nuorisoliitto uskoo, että muutoksen siemenenä toimii aina yhteistyö. Vasemmistopuolueiden ja -järjestöjen sekä ammattiyhdistysliikkeen hajanaisuus palvelee ainoastaan omistavan luokan etuja. Tämän vuoksi toivommekin, että työväen väliset ristiriidat voitaisiin edes päivän ajaksi heittää historian roskatynnyriin ja kykenisimme kulkemaan yhteisessä rintamassa paremman maailman puolesta vapunpäivänä 2009.

Kommunistinen nuorisoliitto haastaa kaikki Suomen vasemmistolaiset puolueet ja -järjestöt sekä ammattiyhdistysliikkeen marssimaan kaikilla Suomen paikkakunnilla yhdessä. Tällä voimme näyttää koko Suomelle, että työväenliike kykenee nykyisessä historiallisessa tilanteessa kokoamaan rivit kansainvälisenä työväen juhlapäivänä. Aikaa ei ole hukattavaksi, mutta kaikki on mahdollista!

Helsingissä 19.4.2009