Kommunistisen nuorisoliiton liittokokous Helsingissä 30.-31.5.2015

On Kommunistisen nuorisoliiton vuosittaisen liittokokouksen aika.

Liittokokous on KomNL:n korkein päättävä elin. Kokouksessa linjataan tulevan vuoden suuntaviivat, päätetään liiton tason toiminnasta ja valitaan uusi liittoneuvosto tulevalle toimintavuodelle.

Liittokokouksen paikkana toimii tänä vuonna Hitsaajankadun toimisto osoitteessa Hitsaajankatu 9 A (Tiedonantajan tiloissa). Viikonloppu aloitetaan lauantaina klo 10 ja varsinainen liittokokous pidetään sunnuntaina. Tarkempi aikataulu alla.

Liittokokoukseen ovat tervetulleita kaikki KomNL:n jäsenet ja sen toiminnasta kiinnostuneet. Majoituksista voi kysymyksi esittää osoitteeseen tuukka.koirikivi@komnl.fi

Ilmoita tulostasi maanantaihin 25.5. mennessä osoitteeseen komnl@komnl.fi, jotta osaamme varautua ruokailuun.

 

Nähdään Helsingissä!

Ohjelma lauantai:
Klo 10
Aloitus, paikkojen järjestely, aamukahvit
Klo 11
Poliittinen tilanne-keskustelu
Klo 12.30
Lounas
Klo 13.30
Koulutus: Miten ottaa kantaa!
– Teksti, alustaa pääsihteeri Tuukka Koirikivi
– SoMe, alustaa puheenjohtaja Simo Suominen
– IRL (In Real Life), alustaja varmistuu myöhemmin
Klo 15.00
Pullakahvit
Klo 15.30
Keskustelu: KomNL 2020?
Klo 17.00
Vapaamuotoista ohjelmaa: lautapelejä, kannanoton suunnittelua

Sunnuntai:
Klo 10
Aamiainen
Klo 10.30
Kokous
Klo 12.30
Lounas
Klo 13.15
Kokous jatkuu
Klo 15.00
Pullakahvit
Klo 15.30
Uuden liittoneuvoston kokous