Kommunistisen nuorisoliiton liittokokouksen kannanotto: Kutsu vallankumoukselliseen yhteistyöhön

Nykymaailmassa luottamus poliittiseen ja taloudelliseen järjestelmään on romahtanut. Tämä näkyy muun muassa kansalaisten lisääntyneinä protesteina ja alhaisena äänestysprosenttina vaaleissa. Kommunistinen nuorisoliitto painottaa, että tällaisessa tilanteessa vasemmiston on toteutettava tehtävänsä vallankumouksellisena voimana.

Meidän on tuotava esiin kapitalismin ja ikuisen talouskasvun mahdottomuus rajallisten resurssien maailmassa. Kapitalistinen järjestelmä on lähtökohdiltaan luotu rikkaiden työkaluksi köyhiä vastaan.

Näemme luokkakantaisen vallankumouksellisen liikkeen monien toimintatapojen ja lähtökohtien liittoutumana. Yhteiset tavoitteemme ovat yhteisrintaman arvoisia, esimerkkeinä lähidemokratian lisääminen ja työväenluokan itseorganisoituminen sekä tuotantovälineiden haltuunotto. Nämä tavoitteet edellyttävät EU:n lakkauttamista ja leikkauspolitiikan lopettamista. Vastustamme myös palkattoman työn teettämistä. Vaadimme maksimi- ja minimipalkkojen käyttöönottamista sekä työaikojen lyhentämistä.

Tasa-arvon kannalta ajankohtaisia teemoja ovat rasismin ja fasismin vastainen taistelu, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen vapautuminen ja patriarkian murskaaminen. Tulevaisuuden kannalta olennaisia ovat myös luonnon itseisarvon tunnustaminen ja ekosysteemien kestävyyden turvaaminen. Näihin tavoitteisiin päästään vain työväenluokan vallankumouksen kautta.

Yhteisten tavoitteiden myöntäminen ja yhteisen rintaman luominen on elinehto työväenliikkeeen tulevaisuudelle. Nyt ei kamppailla poliittisesta vallasta, vaan tasa-arvon, demokratian ja yleisesti inhimillisen kulttuurin selviytymisestä. Me nuoret joudumme elämään siinä maailmassa, jota nyt luodaan. Kommunistinen nuorisoliitto kutsuu radikaalit voimat saman pöydän ääreen keskustelemaan yhteisen vastarinnan luomisesta.

Jyväskylässä liittokouksessa 18.05.2014

Osallistu vallankumoukselliseen työhön. Kokoonnumme elokuussa asian tiimoilta ja haluamme nähdä paikalla laajan radikaaleista toimijoista koostuvan yhteisrintaman.
komnl@komnl.fi