Kommunistinen nuorisoliitto vaatii suurteollisuuden kansallistamista työpaikkojen turvaamisen nimissä

Kommunistinen nuorisoliitto on äärimmäisen huolestunut Suomessa vallitsevasta kehityksestä, jossa jopa kannattavia tehtaita lakkautetaan. Samaan aikaan porvaripuolueet ja -järjestöt puhuvat kuitenkin tekopyhästi työttömyyden ehkäisystä. Erityisen kärsijän asemassa Suomen teollisuutta lakkautettaessa ovat suomalaiset nuoret, joiden työnsaantimahdollisuuksia teollisuuden lakkauttaminen koskee erityisesti. Suomi ei näkemyksemme mukaan voi rakentua vain teknologiaa suunnittelevan eliitin maana. Myös teollisuutta tarvitaan.

Kommunistinen nuorisoliito ehdottaakin ratkaisuksi tähän polttavaan ongelmaan suurtuotannon välitöntä kansallistamista. Valtion hallussa olevat yritykset turvaavat sekä työläisten oikeudet että mahdollisuudet ekologisempaan tuotantoon. Erilaisten ohjelmien puitteissa kansallistaminen tarjoaisi osaratkaisuja moniin ongelmiin.

Kansallistaminen tulisi aloittaa tärkeimmistä valtion infrastruktuuria tukevista teollisuudenaloista, kuten energiantuotannosta. Lisäksi myös Suomelle tärkeä puunjalostusteollisuus tulisi pikimmiten ottaa valtion hallintaan.

Lopuksi Kommunistinen nuorisoliitto haluaa vielä painottaa, että valtiojohtoisten yritysten sisäistä demokratiaa on kansallistamisprosessin aikana lisättävä huomattavasti.

Helsingissä 26.7.2009