Kommunistinen nuorisoliitto piti onnistuneen liittokouksen

Kommunistinen nuorisoliitto järjesti vuosittaisen liittokokouksensa Jyväskylässä Sepänkeskuksessa 17.-18.5. Osanottajia kokouksessa oli ympäri maata mm. Tampereelta, Hyvinkäältä, Oulusta ja Joensuusta.

Nuorisoliiton jäsenet olivat tyytyväisiä menneeseen toimikauteen. Toiminnan katsottiin tehostuneen mm. liittoneuvoston paremman työjaon ansiosta. Viime vuonna järjestettyjä valtakunnallisia tapahtumia ja kiertueita pidettiin onnistuneina. Myös paikallisosastojen toiminta oli lisääntynyt huomattavasti.

Tulevan vuoden kannalta tärkeimpinä painopisteinä nähtiin oman materiaalin tuotannon lisääminen ja liiton .Kom-lehden uudistaminen. Myös yhteistyötä muiden radikaalien vasemmistolaisten järjestöjen kanssa pidettiin tärkeänä. Liittokokous kutsuukin kannanotossaan muita muutosta haluavia toimijoita yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan radikaalin vasemmistolaisen minimiohjelman laatimisesta.

Kommunistisen nuorisoliiton liittoneuvosto sai jälleen uusia kasvoja. Tamperelainen Simo Suominen jatkaaa liiton puheenjohtajana ja Oululainen Tuukka Koirikivi pääsihteerinä. Liittoneuvosto valitsi keskuudestaan uudeksi varapuheenjohtajakseen Tamperelaisen Roope Mäensivun ja tiedottajakseen Joensuulaisen aktiivin Toni Kallioisen. Hyvinkääläinen Iida Ylönen jatkaa liittoneuvoston jäsenenä viime vuotiseen tapaan.

 

10300495_785977851425803_3290733874365036023_n