Kommunistinen nuorisoliitto järjesti onnistuneesti liittokokouksen

Kommunistinen nuorisoliitto piti onnistuneesti liittokokouksen Helsingissä 30.- 31.5.2015. Kokouspaikkana toimi Hitsaajankadun toimiston Tiedonantajan tilat. Osallistujia tuli ympäri Suomea aina Oulusta ja Joensuusta asti.

Mennyttä kautta liittokokous piti onnistuneena. Tulevaisuuteen liittokokous toivoi liittoneuvoston ja osastojen välisen yhteistyön tiivistämistä.

Liittoneuvosto koki suuria muutoksia kun uudeksi puheenjohtajaksi valittiin hyvinkääläinen Dimi Laine, varapuheenjohtajaksi ja rahastonhoitajaksi tamperelainen Minna Mentula, sekä pääsihteeriksi Max Anttila. Tiedottajana jatkaa joensuulainen Toni Kallioinen. Lisäksi liittoneuvostoon valittiin helsinkiläinen Kaisla Kaheinen ja raahelainen Arttu Alapartanen, jotka ovat myös uusia liittoneuvoston jäseniä.

20150530_174901