Kommunistinen nuorisoliitto: Blockupy Frankfurt mielenosoitus oli tapahtuma myös Suomen hallitusta vastaan

Kommunistinen nuorisoliitto: Blockupy Frankfurt mielenosoitus oli tapahtuma myös Suomen hallitusta vastaan

Kommunistinen Nuorisoliitto muistuttaa keskiviikkona järjestetystä “Blockupy Frankfurt”-mielenosoituksesta, jolla vastustettiin Euroopan Keskupankin politiikkaa ja olemassaoloa. Mielenosoitus oli jälleen yksi merkki siitä, kuinka mielettömiä vaikutuksia on EU:n maltilliseksi kutsutulla kriisipolitiikalla. Kommunistinen Nuorisoliitto seisoo mielenosoittajien puolella.

Suomen hallituskaan ei voi piiloutua puolueettomuuden taakse. Edelliset hallitukset ovat toiminnallaan vahvistaneet Euroopan laajuista kuripolitiikkaa, jonka käytännön vaikutukset ovat nähtävillä ympäri maanosaa. Kokoomusjohtoinen hallitus ei ole ainoastaan ollut keskeinen politiikan määrittäjä Saksan rinnalla, vaan jopa eduskunnan vasemmisto on ainoana Euroopassa alentunut ottamaan osaa leikkauspolitiikkaan ja pankkien tukemiseen.

Keskeistä politiikassa on ollut se, että voitot ovat olleet yksityisiä mutta leikkaukset ja tappiot julkisia. Rikkaiden aiheuttamaa kriisiä on maksatettu kaikilla, mutta erityisesti köyhillä. Palveluita on leikattu ja keskitetty vapaan markkinatalouden nimissä, ja Euroopan sosiaalidemokraattinen liike on kesytetty selittelemään leikkauspolitiikkaa reaalipolitiikan kannalta tarpeellisena.

Suomen asema maanosan kriisiytymisessä on sellainen, että maassamme ei ole uskottavaa vedota tietämättömyyteen, maltillisuuteen tai puolueettomuuteen. Suomen hallitus on tärkeä osa sitä politiikkaa, jota Frankfurtin mielenosoitus vastusti. Myös Suomen tavallisten kansalaisten etu vaatii irtaantumista maanosaa vaivaavasta itsetuhoisesta politiikasta.

Kommunistinen nuorisoliitto vaatii, että kaikki julkisen talouden velat Eurooppaan ja Euroopassa mitätöidään. Euroopan Keskuspankki puretaan hallitusti, ja sen varat jaetaan jäsenmaiden kesken. Tämä antaa kullekin jäsenmaalle mahdollisuuden toteuttaa vapaasti omanlaistaan politiikkaa, joka on ihmisten ja kansalaisten asettamista voitontavoittelun edelle.

 

Creative commons

Kuva mielenosoituksesta (Creative commons)