Jokaista ehdokasta vastaan

Jokaista ehdokasta vastaan

Presidentinvaalit ovat täällä, ja ennakkoäänestys on alkanut jo 17. tammikuuta. Yksi useammasta ehdokkaasta valitaan asemaan, joka vaikuttaa erikoiselta järjestelmässä, jota kutsutaan tasavallaksi. Presidentin aseman voidaan katsoa olevan jäänne itsevaltiuden ajalta, jolloin parlamentit vielä taistelivat vallasta kuninkaallisten kanssa. Kuten Vasemmistonuorissakin on esitetty, koko instituution tarpeellisuuden voi helposti kyseenalaistaa, samoin kuin koko parlamentin, joka on vain olevinaan kansaa edustava laitos. Ennemmin se on korvaava laitos: äänioikeuden sijaan meillä on vaalioikeus, jolla valitsemme rajatusta joukosta ehdokkaita ne, jotka saavat äänioikeuden, jota saavat käyttää miten haluavat. Tämäkin oikeus törmää pääoman valtaan ja on voimaton toteuttamaan työväenluokan etua, siis käytännössä valtavan enemmistön etua.

Helsingin Sanomat, yksi valtakunnan merkittävimmistä julkaisuista, on tehnyt vaalikoneen, jonka perusteella jokainen ehdokasta Huhtasaarta ja Väyrystä myöten ovat mukamas vasemmalla. Motiivi tällaisessa toiminnassa tässä on aivan ilmeinen. Kyse on petoksesta, jonka sukua Niinistön (ja Väyrysen) yritys esiintyä “kansanliikkeen” ehdokkaana on: vaikka teknisesti Niinistö olisi hakenut vaaleihin kannattajakorttien avulla, hän on kiireestä kantapäähän kokoomuksen mies. Vasemmistolainen? Ei, sillä hän ei aja sorrettujen asiaa, ei taistele työväenluokan edun ja vallan puolesta, ei pyri tekemään valtiosta tarpeetonta, ei pyri kadottamaan luokkajakoa. Hän palvelee omistavaa luokkaa, hän palvelee pääomaa, hän ei palvele pääoman riistämiä. Yksikään näistä ehdokkaista ei ole vasemmistolainen.

Jokainen ehdokas hajottaa työväenluokkaa, vaikka hieman eri tavoin. Yhtäällä sitä ajetaan yhtenäisyyteen omistavan luokan kanssa, ja tästä esimerkkinä ne ehdokkaat, jotka esittävät ajavansa jonkinlaista “kansallista etua”, eli etua, joka on yhteinen kaikille luokille tässä kansallisuudessa. Tällaista yhteistä etua ei ole olemassa, ja tämä suuntaus johtaa siihen, että työväenluokka seuraa omistavaa luokkaa, jättää vallan mahdollisimman täydellisesti porvareiden käsiin. Toisaalla (ja edelliseen kiinteästi, erottamattomasti liittyen) ehdokkaat esittävät, että työläisten etu on toimia työläisiä vastaan, että työväenluokan ahdinko johtuu muista työläisistä, eikä suinkaan omistavan luokan asianajajista, jotka nyt ovat vallassa. Meille kerrotaan, että “kykymme vastaanottaa pakolaisia on äärirajoilla”, ikään kuin pakolaiset olisivat nyt Eurooppaa ja sen katoavia sosialidemokratioita rikkomassa. Jotkut saarnaavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä vastaan, toiset vammautuneita, mutta kaikki joka tapauksessa pimentämässä sitä, kuka tosiasiassa on vastuussa tästä tilanteesta. Jokainen ehdokas pyrkii sumentamaan työväenluokan tietoisuutta.

Kommunistinen nuorisoliitto ei voi hyvällä omallatunnolla tukea yhtäkään näistä ehdokkaista, tai kehottaa ketään äänestämään yhtäkään ehdokasta, eikä voi myöskään pidättäytyä sanomasta suoraan, että yksikään ehdokas ei käy. Kehotamme kaikkia heitä, jotka ovat vakaumuksellisia työväenluokan asianajajia ja puolustajia, pidättäytymään sekä jokaisen ehdokkaan tukemisesta että heidän puolestaan kampanjoimisesta. Toivomme, että jokainen sosialisti, kommunisti ja muun vasemmiston edustaja vastustaa näitä ehdokkaita, ja erityisen voimakkaasti niitä ehdokkaita, jotka eniten pyrkivät hajottamaan työväenluokkaa ja johtamaan sitä harhaan.