Joukkoliikkeet mielenilmauksista painostuskeinoihin

Useat mielenosoitukset ovat vastustaneet hallituksen politiikkaa viime aikoina, eikä ihme. Hallitus on paitsi päässyt valtaan todistetusti valehtelemalla, se on myös käyttänyt valtaansa epärehellisesti. Vaalilupauksia on petetty sumeilematta, ja moni hallituspuolueitakin äänestänyt odotti täysin toisenlaista politiikkaa. Hallitusta vastustamaan nousseet joukkoliikeet osoittavat osaltaan, että kansa ei tahdo politiikkaa, johon kuuluu valtavia leikkauksia tieteeseen ja koulutukseen, jossa leikkausten suuruus on paljon vaalien alla puhuttua suurempi tai jossa leikataan kaikkein heikoimmilta. Kaiken tämän annetaan toteutua siitä huolimatta, että leikkausten perustelut paljastuvat valheiksi kerta toisensa jälkeen.

Hallitusta vastustaneet mielenosoitusliikkeet eivät kuitenkaan vielä ole saaneet hallitusta harkitsemaan politiikan muuttamista. Opiskelijoiden mielenosoituksissa on vain kiltisti vedottu päättäjiin politiikan muuttamiseksi, eikä edes ammattiliittojen suuri STOP-mielenosoitus ole saanut hallitusta hidastamaan yhteiskuntasopimukseksi kutsuttua hyökkäystä työläisiä vastaan.

On aika siirtyä sanoista tekoihin. Hallitus tietää meidän mielipiteemme, eikä se hallitusta selvästikään kiinnosta. Koska hallitus ei muuta politiikkaansa, se on syrjäytettävä. Tämä ei kuitenkaan riitä. Suomessa on jo vuosikymmenien ajan vallinnut uusliberaali yhden totuuden aikakausi, jossa hallituksen vaihtaminen ei ole muuttanut politiikan suuntaa. Pelkästään kahden viimeisen hallituskauden aikana jokainen eduskuntapuolue on osallistunut leikkauspolitiikkaan. Meidän mielestämme nyt on aika lopultakin kuunnella ihmisten mielipiteitä, ja ottaa politiikan teon lähtökohdaksi joukkojen vaatimukset.

Joukkoliikkeiden ja ammattiliittojen on siirryttävä mielenilmauksista painostuskeinoihin, joita niiden aiheuttaman haitan ja häiriön vuoksi ei voi sivuttaa. Kommunistinen Nuorisoliitto kehottaa järjestöjä ja kansalaisia osoittamaan mieltänsä kaikkialla, missä hallituksen edustajat puhuvat ja vierailevat. Hallituksen edustajien ei pidä antaa puhua rauhassa. Myös hallituksen muuta toimintaa on häirittävä mm. merkittävien rakennusten ja katujen valtauksilla ja hyökkäävällä verkkoaktivismilla. Ammattiliittojen on järjestettävä ulosmarsseja, lakkoja ja  ylityökieltoja, toimintaa, jonka tavoitteena on synnyttää poliittinen yleislakko.

Emme tahdo yhteiskunnalle haittaa ja epäjärjestystä epäjärjestyksen itsensä vuoksi, vaan tahdomme parantaa demokratian tilaa. Yhteiskuntamme on täynnä vakavia konflikteja, joita konsensuskulttuuri peittelee. Sovinnaiset toimintatavat ovat omiaan vain pönkittämään valtaapitävien valtaa: meidän ei tulisi pyytää kiltisti apua “ylemmiltä”, vaan vaatia oikeuksiamme tasa-arvoisina yhteiskunnan jäseninä. Kansalaisliikkeiden on itse otettava valta virkamieskoneistolta, omistavalta luokalta ja poliittiselta eliitiltä.

Nykypolitiikan tilalle on saatava se politiikka, jota kansa on lujaan ääneen ilmaissut kannattavansa:

– Hallituksen on erottava.
– Leikkausten on loputtava! Omistava luokka maksakoot oman kriisinsä.
– Seis palkkojen ja lomarahojen leikkaamiselle, ei sosiaaliturvamaksun siirtoa työnantajille. Reilut palkankorotukset, painottaen matalapalkka-aloja, sekä kokeilu työajan lyhentämiseksi.
– Tieteellinen tutkimus sekä varhaiskasvatus,yleissivistävä peruskoulu ja laajat mahdollisuudet ammatilliseen koulutukseen on turvattava leikkauksilta ja taloudellisilta vaatimuksilta.
– Seis Natolle, seis ympäristötuhoille, ja seis yhteisen omaisuutemme yksityistämiselle.

Joukkoliikkeiden uusien toimintamuotojen lisäksi peräänkuulutamme laajaa keskustelua Suomen demokratian tilasta. Kansan tahto ei selvästikään toteudu pelkästään edustuksellisella demokratialla ja rauhallisilla mielenilmauksilla. Tarvitaan uusia keinoja saada kansan tahto toteutumaan, kuten sitovat kansalaisaloitteet, lähidemokratia, oppilaitos- ja työpaikkademokratia. Muistutamme, että parlamentti oli aikoinaan vain yhden pienen askeleen päässä monarkiasta. Se oli muutos, jolla vauraat herrasmiehet pääsivät vääntämään kättä: eroa nykyiseen, rikkaita eduskuntaan suosivaan malliin ei löydy suuresti. Tavallisen kansan tahtoa ei silloin eikä tänäänkään tarvitse parlamentin mallissa kuunnella, kuten hallitus sen niin selkeästi osoittaa.

Demokratian instituutioihin tarvitaan todellakin suuria uudistuksia. Mutta minkä tahansa demokraattisen järjestelmän onnistumiseksi tärkeintä on kuitenkin ihmisten tahto ja osaaminen toimia tavoitteidensa eteen, itsensä näkeminen poliittisena vaikuttajana ja oma-aloitteinen toiminta virallisista tahoista riippumatta. Tähän joukkoliikkeet voivat panostaa jo nyt. On aika valita haluammeko me kaataa kansanvastaisen hallituksen, vai sietää sen politiikkaa vielä kolme vuotta. Joukkoliikkeet eivät voi kiltisti odotella lupaa muutosten toteuttamiseen, vaan toimeen on tartuttava. Alas valehtelijoiden hallitus!

12899994_10208942937560665_1186852207